HANKKEET

ROMAMEDIA

Romamedia on uusi mediapainotteinen toimija romaniasioiden tiedottamisessa, viestinnässä ja keskustelun herättämisessä.

DIGIAIKAKAUDEN TAIDOT

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt Digiaikakauden taidot -ohjelman, jonka tavoitteena on digitaitojen ja heikkojen perustaitojen vahvistaminen. Matalan kynnyksen koulutuksen lisäämisellä halutaan ehkäistä eriarvoisuutta, antaa myönteisiä oppimiskokemuksia ja vahvistaa nykypäivän kansalaistaitoja.

ROMBO
 romanien business opisto pähkinänkuoressa
 

Savonlinnan kristillinen opisto on saanut Etelä-Savon Ely-keskukselta Euroopan Sosiaalirahaston rahoituksen romanien yrittäjyyskoulutuksen aloittamiseen ja toteuttamiseen ajalla
1.1.2021 – 30.6.2022.
ROMBO – Romanien business-opisto -hankkeen tavoitteena on pilotoida henkilökohtaiseen ohjaukseen ja yrityssparraukseen perustuva malli yrittäjyyskoulutuksesta vaikeasti työllistyville erityisryhmille, kuten romanitaustaisille yrityksen perustamisesta kiinnostuneille henkilöille.
Koulutusmallissa Savonlinnan kristillinen opisto järjestää lähiopetuspäiviä, joissa ensimmäisessä vaiheessa keskitytään yritysidean kehittämiseen ja yritystoiminnan aloittamisen menettelyihin. Jatkoon päässeet yritysideat pääsevät sparrausvaiheeseen, jossa lähiopetuspäivien jälkeen sparrausta ja ohjausta saa kouluttajilta etänä tai aloittavassa yrityksessä jalkautuneena. Lähiopetuspäivillä mukana on viranomaistahoja sekä asiantuntijoina edustajia yrittäjäjärjestöstä ja muista yrityksen aloittamiseen keskeisesti liittyvistä tahoista sekä kokemusasiantuntijoita.
Aloittaville saman kohderyhmän tai lopputuotteen omaaville yrittäjille luodaan malli yhteismarkkinoinnista, jonka avulla yritystä aloittava voi keskittyä markkinoinnin sijaan oman yritysideansa muuhun kehittämiseen.

Lisätietoja

Hankepäällikkö
Leif Baltzar
044-709 1354
leif.baltzar [at] sko.fi  

Rehtori
Tommi Tuunainen
044-554 7895
tommi.tuunainen [at] sko.fi

Savonlinnan
kristillinen opisto

Opistokatu 1
57600 Savonlinna
www.sko.fi

Yhteystiedot

+358 15 572 910
Toimisto avoinna
ma-pe klo 9:00-15:00
info[at]sko.fi 
Kaikki yhteystiedot

Hakeminen

Täytä hakulomake täällä
Tarvittaessa ota yhteyttä:
+358 15 572 910 tai info[at]sko.fi

SKO Tietosuojaseloste

SKO Tietosuojaseloste
 © Copyright 2021 SKO