SKO verkkopalvelujen rekisteriseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ 

SAVONLINNAN KANSANOPISTO (SKO)
Opistokatu 1, 57600 Savonlinna
puhelin +358 50 336 7137
info [at ]sko.fi 

2. REKISTERIASIOIDEN YHTEYSHENKILÖ 

SKO tietosuojavastaava
Opistokatu 1, 57600 Savonlinna
puhelin 044 284 3066
atk [at ] sko.fi

3. REKISTERIN NIMI 

SKO verkkopalvelut
Rekisteri käsitellee julkisia verkkosivustoja
sko.fi ja hotelliwanhapappila.fi 

4. EVÄSTEET (PÄIVITETTY 31.05.2021)

Eväste on tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän tietokoneelle, kun hän vierailee sivustolla.  
Evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja eikä niitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai haittaohjelmien levittämiseen. 

Ensimmäisen osapuolen evästeet
sko.fi ja hoteliiwanhapappila.fi sivustoilla ensimmäisen osapuolen evästeitä ei ole käytössä. 

Kolmannen osapuolen evästeet
(Kolmannen osapuolen evästeet ovat peräisin muilta sivustoilta.  Nämä sivustot omistavat mainoksia, kuvia tai muita sisältöjä, joita käytetään avaamallasi sivulla.): 

sko.fi sivustolla: 
youtube.com Eväste hallinnoi sko.fi sivuston upotettujen YouTube- videoiden näyttämistä. 

Voit poistaa evästeitä muistista selaimen asetusten kautta.

5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE JA TARKOITUS 

SKO (sko.fi) kursseille voi ilmoittautua verkkolomakkeen kautta.

Verkkolomakkeen keräämät tiedot:
Nimi, sähköposti, puhelinnumero, kurssi jolle haluaa osallistua sekä ruoka- ja huonetoiveet. 

Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, sovelletaan tietosuoja-asetuksen 12 ja 13 artiklaa.

Kurssi-ilmoittautumislomakkeen henkilötietojen käsittelyn perusteena on kurssille ilmoittautuminen.

6. KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Rekisterinpitäjä (SKO) käsittelee SKO: julkisten verkkopalveluiden yhteydessä seuraavia rekisteröityjen henkilötietoja.

Rekisteröidyn:
nimi  
sähköpostiosoite 
puhelinnumero 
huonetoive 
ateriatoive 
ruoka-aineallergia 

7. TIETOLÄHTEET

SKO saa verkkopalvelujen käyttäjärekisteritiedot rekisteröidyltä itseltään.

8. TIETOJEN LUOVUTUKSET JA SIIRROT

SKO vastaa verkkopalvelujen ylläpidosta. Verkkopalvelujen rekisteröidyt tallentuvat Microsoftin hallinnoimalle ja suojaamalle sähköpostipalvelimelle sekä palomuurilla suojattun SKO lähiverkon käyttäjäkohtaisille  hallinnon työasemille.

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille. 

9. TIETOJEN SUOJAUS JA SÄILYTYSAJAT

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain nimetyt henkilöt.

Kaikissa ylläpidollisissa toimissa käytetään salattuja yhteyksiä ja kirjautuminen palvelimille on suojattu palomuurilla.

SKO arvioi henkilötietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. SKO oikaisee tai hävittää nämä tiedot viipymättä.

Kun henkilötietoja ei enää tarvita, ne anonymisoidaan tai poistetaan.

10. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja pyytää virheellisen tiedon oikaisua tai omien henkilötietojen poistamista.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

11. YHTEYDENOTOT

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

12.TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTOKSET

Mikäli SKO muuttaa tätä selostetta, asetetaan  muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä.

Mikäli muutokset ovat merkittäviä, niistä  informoidaan SKO sivustolla ja tarvittaessa sähköpostitse.

Savonlinnan
kansanopisto

Opistokatu 1
57600 Savonlinna

Yhteystiedot

Puhelin: +358 50 336 7137
Toimisto avoinna
ma-pe klo 9:00-15:00
Sähköposti: info
sko.fi 
Muut yhteystiedot

Päivystys

050 336 7137

SKO Tietosuojaseloste

SKO Tietosuojaseloste
 © Copyright 2021 SKO