LARP -OPISTO &
VUOSI LUOVASTI

LARP-OPISTO OPPIVELVOLLISILLE JA NUORILLE AIKUISILLE

LARP-OPISTO OPPIVELVOLLISILLE JA NUORILLE AIKUISILLE  

Opistovuosi Larp-opistossa oppivelvollisille ja nuorille aikuisille antaa aikaa pohtia ja tarkentaa tulevaisuuden suunnitelmia kannustavan yhteisön tuella. Kansanopisto on ympäristönä yhteisöllinen ja yksilölliset tarpeet huomioiva.

Larp -opistossa edularp-elementit tukevat opiskelua ja rakentavat koko lukuvuoden kestävän narratiivin, johon opiskelijat osallistuvat roolihahmoilla, jotka kehitetään yhdessä opiskelijoiden kanssa. Opistolle rakentuu narratiivin maailmaa tukevia elementtejä kuten rekvisiittaa, lavasteita tai rooliasuja.

Opetus ja valinnaiset toiminnat sidotaan narratiiviin kiinnostavilla tavoilla. Opiskelun ohella tutustutaan myös varsinaisiin larppaamiseen liittyviin taitoihin aina ilmaisusta tunnetaitoihin, käsitöihin ja larppaamisen sukulaisharrastuksiin.

Larp-opisto toimii sisäoppilaitosmallilla, jossa opetus painottuu päivä- ja iltapäiväaikoihin.

Larp -opisto on turvallinen, tiivis yhteisö, jossa mukavaa toimintaa yhdessä jatketaan vielä opetuspäivän jälkeenkin.

Opinnot avaavat opiskelijoille mahdollisuuden tulla osaksi laajempaa larp-harrastusyhteisöä ja antaa mahdollisuudet lähteä harrastamaan ja järjestämään toimintaa omaehtoisesti opistovuoden jälkeen. Larppaaminen on kollaboratiivisena taidemuotona riippuvainen harrastajista, jotka lähtevät itse tekemään tapahtumia ja siihen liittyvät taidot (tapahtumanjärjestys, budjetointi, viestintä) ovat yleishyödyllisiä taitoja myös muissa harrastuksissa ja työelämässä.  

VUOSI LUOVASTI OPPIVELVOLLISILLE

VUOSI LUOVASTI OPPIVELVOLLISILLE 

Vuosi luovasti -opistovuosi koostuu yhteisistä opinnoista ja valinnaisista opinnoista, joissa opiskelija valitsee kolmen painotuksen välillä. Vaihtoehtoina ovat:

1. kuvataide ja kädentaidot
2. musiikki ja media
3. näytteleminen ja kirjoittaminen

Varsinaisten koulupäivien lisäksi opistolla on mahdollisuus monipuoliseen omatoimiseen ja ohjattuun iltatoimintaan yksin tai yhdessä, osana turvallista yhteisöä. Vuosi luovasti -opinnot voivat limittyvät opiskelijan oman mielenkiinnon mukaan osaksi Larp-opistoa.

Vuosi luovasti -opistovuoden aikana voit asua opiston sisäoppilaitoksessa tai osallistua opintoihin kotoa käsin.

Opinnot tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden syventyä rauhallisessa ympäristössä tutkimaan ja kokeilemaan luovasti. Se toimii ponnahduslautana jatko-opintoihin ja harrastamiseen. Rinnalla toimiva larp -opisto mahdollistaa oman osaamisen kehittämisen osana kollaboratiivista toimintaa ja rohkaisee mukaan tekemään tapahtumia ja oppimaan siihen liittyvät taitoja (tapahtumanjärjestys, budjetointi, viestintä), jotka ovat yleishyödyllisiä myös muissa harrastuksissa ja työelämässä.

Opintovuosi S2

VUOSI LUOVASTI S2
MAAHANMUUTTAJILLE

Vuosi luovasti S2- opistovuosi tarjoaa maahanmuuttajille mahdollisuuden syventää suomen kielen taitojaan osana kokonaisuutta. Opistovuosi peruskoulusta valmistuneen nuoren oma vuosi, jonka aikana nuorella on aikaa pohtia tulevaisuuden suunnitelmiaan kannustavan yhteisön tuella. Kansanopisto on ympäristönä yhteisöllinen ja yksilölliset tarpeet huomioiva.
Savonlinnan kansanopistossa voit opiskella opistovuoden päiväopintoina, asuen joko opistolla tai muualla.

Vuosi luovasti S2 koostuu yhteisistä suomen kielen teemaopinnoista ja valinnaisista opinnoista, joissa on tarjolla kuvataiteita ja kädentaitoja, musiikkia ja mediaa sekä näyttelemistä ja kirjoittamista suomen kielellä ohjattuna. Lisäksi opistolla on mahdollisuus monipuoliseen omatoimiseen ja ohjattuun iltatoimintaan yksin tai yhdessä, osana turvallista yhteisöä. Opintojen aikana olet tervetullut asumaan opistolla. Vuosi luovasti -opinnot limittyvät opiskelijan oman mielenkiinnon mukaan osaksi kansanopiston Larp-opistoa.

Vuosi luovasti S2 on suunnattu peruskoulun suorittaneille maahanmuuttajanuorille, jotka kaipaavat ja tarvitsevat vahvistusta suomen kieleen jatko-opintoja varten.

EDU-LARP -LINJA

EDU-LARP -LINJA 

Viiden kuukauden mittainen (kevätlukukausi 2025) Edularp -linja alkaa tammikuussa 2025 ja se on suunnattu kaikille heille, jotka haluavat oppia ja tutkia edularp -elementtien käyttöä omassa työssään tai harrastuksessa.

Mitä EduLARP on? >>>

OPISKELU

YHTEISET OPINNOT

• Arjen taidot ja elämänhallinta
• Opiskelu- itsetuntemus- ja työelämätaidot
• Vuorovaikutus- ja viestintätaidot
• Matemaattiset perustaidot
ja ongelmanratkaisutaidot
• Aktiivinen kansalaisuus
• Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot

OSALLISTAVA YHTEISÖ – LÄMMIN ILMAPIIRI 

Tyytyväisyyskyselyt osoittavat, että opiskeluilmapiiri opistollamme on välittävä, keskusteleva ja avoin. Meille on tärkeää, että opiskelijat osallistuvat oppilaitoksemme toiminnan arviointiin ja kehittämiseen. Kehitämme opiskelija-asuntola- ja vapaa-ajantoimintaamme tukemaan myönteistä ilmapiiriä myös koulupäivän jälkeen ja vahvistamaan opiskelijoiden yhteisöllisyyttä.

PIENI OPISTO – SUURI SYDÄN 

Pienenä oppilaitoksena voimme panostaa opiskelun henkilökohtaistamiseen ja yksilöllisiin opintopolkuihin. Meillä on satsattu jokaisen opiskelijan kohtaamiseen ja ohjaamiseen suurella sydämellä. 

Kohti omaa potentiaalia

RENTO ILMAPIIRI
KODINOMAINEN YMPÄRISTÖ
OPITAAN YHDESSÄ!

     KATSO LISÄÄ:.

INFO

Opiskelumaksut ja
asuntola

Oppivelvollisille opiskelu on kokonaan maksutonta.

Kirjaamismaksu
15 €
Kun opiskelu alkaa opistolla. Kertamaksu.

Täysi-ikäisten, opistolla asuvien maksu on 80 e /vko.

Täysi-ikäisten, ei opistolla asuvien maksu on 40 e / vko.

Opistolla asuvana saat:
Opetuksen, aamupalan, lounaan, päiväkahvin ja päivällisen.

ASUNTOLA – KOTI KOULULLA Opiskelijat voivat asua opistolla 1-2 hengen huoneessa (Ma-Pe) Opistolla on yhteisiä harrastus- ja oleskelutiloja sekä asuntoloissa yhteiset keittiöt.

Jos et asu opistolla saat:
Opetuksen, lounaan ja päiväkahvin. 

Hakeminen ja tiedustelu

JATKUVA HAKU
Täytä sähköinen hakemus osoitteessa:
https://sko.inschool.fi/browsecourses

Kysy lisää: 
puhelin:
050 336 7137
Sähköposti:
info [at] sko.fi 

Opintotuki ja Wilma

Opintotuki
Opistolla opiskeluun on yleensä mahdollista saada opintotukea.
Kela (www.kela.fi) kertoo asiasta enemmän.

SKO Wilma:

https://sko.inschool.fi/connect

Opiskeluaika

LUKUVUOSI 2023-2024
7.8.2023 - 24.05.2024
SYYSLUKUKAUSI
7.8. - 15.12.2023
KEVÄTLUKUKAUSI
9.1. - 31.5.2024
Lukuvuosikalenteri 2023-2024

LUKUVUOSI 2024-2025
7.8.2023 - 24.05.2024
SYYSLUKUKAUSI
12.8. - 20.12.2024
KEVÄTLUKUKAUSI
13.1. - 28.5.2024
Lukuvuosikalenteri 2024-2025


Savonlinnan
kansanopisto

Opistokatu 1
57600 Savonlinna

Yhteystiedot

Puhelin: 050 336 7137
Toimisto avoinna
ma-pe klo 9:00-15:00
Sähköposti: info [at] sko.fi 
Muut SKO yhteystiedot

Päivystys

050 336 7137

SKO Tietosuojaseloste
 © Copyright 2021 SKO